پانل اعضا

خروج

تابلوی اعلانات
اخبار

راهنماي بروز رساني قيمت دارو

بسته شدن موقت سيستم هاي شهرستانها

فايل راهنماي نسخه 1.8 نرم افزار بيمه روستايي

تغييرات اعمال شده در نسخه 1.8 نرم افزار بيمه روستايي


 
لیست دارو های مشمول بیمه روستایی
دارو ها
کد دارو
نام دارو
پروتکل
آخرین قیمت
تاریخ اعمال
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
 
2708A.C.A Tab بيمه عموميریال 450930702 
2606Acetaminophen Suppository 325 mgبيمه عموميریال 5,700970701 
1901ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) Oral Sol or Syr 120 mg/5 mlبيمه عموميریال 29,300970701 
3603ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) Ped Drop 100 mg/mlبيمه عموميریال 20,500970701 
2605ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) Supp/ Ped بيمه عموميریال 5,200970701 
2762ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) Tab 325 mgبيمه عموميریال 340930702 
2763ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) Tab 500 mgبيمه عموميریال 500931105 
2765ACETAMINOPHEN CODEINE Tab 300 mg - 10 mgبيمه عموميریال 650930712 
2761ACETAZOLAMIDE Tab 250 mgبيمه عموميریال 2,300980519 
2002Aciclovir Eye Ointment 3 %بيمه عموميریال 27,400970701 
3901ACICLOVIR Oint 0.03بيمه عموميریال 11,500930701 
2714ACICLOVIR Scored Tab 400 mgبيمه عموميریال 8,400970701 
2713ACICLOVIR Tab 200 mgبيمه عموميریال 6,850970701 
2957ADULT COLD Tab بيمه عموميریال 550940921 
4716Alendronate Tablet 70 mgبيمه عموميریال 4,650970701 
2723ALLOPURINOL Tab 100 mgبيمه عموميریال 1,450970701 
2101ALPHA Oint بيمه عموميریال 115,000930701 
2718ALPRAZOLAM Scored Tab 0.5 mgبهداشت روانيریال 1,000980519 
2725ALUMINIUM MG Chewable Tab بيمه عموميریال 360940714 
2303ALUMINIUM MG Susp بيمه عموميریال 45,500970701 
2724ALUMINIUM MG S Chewable Tab بيمه عموميریال 370940714 
2302ALUMINIUM MG S Susp بيمه عموميریال 46,800970701 
1028AMINOPHYLLINE Inj 250 mg/10 mlبيمه عموميریال 27,500980519 
2732AMITRIPTYLINE HCI Coated Tab 10 mgبهداشت روانيریال 1,000980520 
2734AMITRIPTYLINE HCI Coated Tab 25 mgبهداشت روانيریال 1,350980520 
2729AMLODIPINE (AS BESYLATE) Tab 5 mgبيمه عموميریال 1,100980520 
3705AMOXICILLIN Cap 250 mgبيمه عموميریال 1,700970701 
3706AMOXICILLIN Cap 500 mgبيمه عموميریال 3,100970701 
2307AMOXICILLIN Susp 125 mg/5 ml (100 ml)بيمه عموميریال 41,000980520 
2308AMOXICILLIN Susp 250 mg/5 ml (100 ml)بيمه عموميریال 53,500980520 
3704AMPICILLIN Cap 500 mgبيمه عموميریال 3,100970601 
1018AMPICILLIN (AS SODIUM) Inj 1 gبيمه عموميریال 31,000980520 
1020AMPICILLIN (AS SODIUM) Inj 500 mgبيمه عموميریال 24,000980520 
2103ANTI HEMORRHOID Rectal Oint 15 gبيمه عموميریال 36,000970701 
2604ANTI HEMORRHOID Supp بيمه عموميریال 5,420970701 
2742ANTI HISTAMINE DECONGESTANT Tab بيمه عموميریال 470920701 
3505ARTIFICIAL TEARS (HYPROMELLOSE) Sterile Eye Drop 0.01بيمه عموميریال 27,000970705 
2701ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) Chewable Tab 100 mgبيمه عموميریال 250930903 
2704ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) EC Tab 325 mgبيمه عموميریال 360980204 
2705ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) EC Tab 80 mgبيمه عموميریال 500961101 
2710ATENOLOL Scored Coated Tab 100 mgبيمه عموميریال 1,400980520 
2711ATENOLOL Scored Tab 50 mgبيمه عموميریال 1,100980520 
4718ATORVASTATINE Tab 10 mgبيمه عموميریال 1,150980520 
4713ATORVASTATINE Tab 20 mgبيمه عموميریال 1,700980520 
4719ATORVASTATINE Tab 40 mgبيمه عموميریال 2,300980520 
1009ATROPINE SULFATE Inj 0.5 mg/1 mlبيمه عموميریال 13,700971025 
4720Azithromycin Capsule 500 mgبيمه عموميریال 16,500980520 
4722Azithromycin susp 200 mg/5ml 30mlبيمه عموميریال 45,000971001 
4721Azithromycin susp 100 mg/5ml 30mlبيمه عموميریال 38,500970701 
3701AZITHROMYCIN (AS EIHYDRATE) Cap 250 mgبيمه عموميریال 12,500980520 
صفحه 1 از 9 - تعداد آیتم ها 443 عدد
Firstاولین
Prevقبلی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدیNext
آخرینLast
     
چاپ لیست
دریافت فایل داروها نسخه:141 تاریخ:1398/5/23    
دریافت فایل پزشکان نسخه:126 تاریخ:1398/5/23    
خلاصه وضعیت
آمار بازدید ها
امروز
کل بازدیدها
بازدیدهای روزانه
کاربران آنلاین
شناسه شما
بیشترین بازدید
تاریخ
بیشترین آنلاین
تاریخ
کلیه حقوق این سایت متعلق به  شرکت طیف گستر ارومیه می باشد- نسخه 1.9 زمستان 94