پانل اعضا

خروج

تابلوی اعلانات
اخبار

راهنماي بروز رساني قيمت دارو

بسته شدن موقت سيستم هاي شهرستانها

فايل راهنماي نسخه 1.8 نرم افزار بيمه روستايي

تغييرات اعمال شده در نسخه 1.8 نرم افزار بيمه روستايي


 

بیـان مسالـه

به راه انداختن سیستم بیمه ای و نظارت و تنظیم و کنترل اسناد برای واحد دارویی از بدو ایجاد آن وجود نداشته است تا اینکه بحث اجرایی برنامه پزشک خانواده (بیمه روستایی) مطرح و براساس ماده 20 دستورالعمل اجرایی بدون آنکه به این مهم نیز پرداخته شود سیاست بکارگیری خدمات دارویی از بخش خصوصی مطرح و همواره بر اجرای کامل آن تاکید گردیده و می گردد . در حالیکه هیچ ساختاری در این خصوص از سوی وزارت متبوعه به هیچ دانشگاهی ارائه نگردیده است و متولی امری نیز در این خصوص وجود ندارد و هیچ نوع آموزشی در هیچ سطحی برای این منظور پیش بینی نشده است و لاجرم مسئولین و کارشناسان دانشگاهها بالاجبار جهت اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره هر یک به روشی نسبت به پذیرش نسخ از بخش خصوصی و تنظیم آنها و پرداخت مبالغ آن در سطح کشور اقدام می نمایند .

در استان آذربایجان غربی نیز این امر همانند سایر استانها به صورت سنتی و سلیقه ای بدلایل فوق انجام می شد و مشکلات عدیده ای را بوجود می آورد که اهم آن بشرح  ذیل می باشد :

 • کنترل دستی قیمت گذاری و جمع بندی آنها اشتباهات شخصی را به وجود می آورد .
 • نداشتن اطلاعات کافی از روند مصرفی داروها در مراکز
 • نداشتن امکانات لازم برای گزارشهای مالی
 • روند طولانی بررسی نسخ و پرداخت با تاخیر مطالبات داروخانه های بخش خصوصی
 • تفکیک داروهای خارج از لیست مشمول بیمه روستایی با داروهای مشمول به سختی صورت می گرفت .
 • عدم امکان استخراج شاخصهای دارویی (میانگین قیمت نسخ – میانگین اقلام دارویی و...  پزشکان و مراکز – فراوانی مصرف دارو و بررسی تداخلات دارویی و... )
 • بر این مبنا استخراج شاخص های مذکور به تفکیک و ریز مراکز در مجموع سرانه پرداختی پزشک خانواده در سهم دارو عملا" امکان پذیر نبوده و ناهماهنگی و عدم شفافیت در نوع عملکرد مراکز مختلف به این سبب کاملا" مشهود بوده است بطوریکه تعدادی از مراکز بسیار زیادتر از سهم پر کپیتیته  پزشک خانواده دارو مصرف نموده و تعدادی کمتر از نرم مورد نظر.
 • به لحاظ اهمیت اقتصاد دارو در کل اقتصاد سلامت و نیز رویهء نابجای فرهنگ مصرف دارو در کشور که موجب اصرار گیرنده ءخدمت ومجاب شدن پزشک در تجویز بیش از حدنیاز دارو می شود، ضرورت شروع فرهنگ سازی از طریق استخراج داده ها واطلاعات مربوط به عملکرد هر پزشک وانعکاس دقیق عملکرد در شیوهء پرداخت کارانهء پزشکان خانواده (20درصد ارزیابی و پایش) راهی است که به زعم تهیه کنندگان این نرم افزار می تواند با استقرار وفراگیری آن درسطح ملی به نوعی در تغییر رفتار جامعه در امر مصرف و تغییر رفتار پزشکان  در امر تجویز دارو منجر گردد.
 • ساختار نظام مالی دانشگاههای  علوم پزشکی به گونه ای است که حتی پس از استقرار حسابداری تعهدی ، نیاز وافر به کنترل دقیق اسناد هزینه ها و تسویه حساب اسناد مثبته  بر اساس تخصیص اعتبارات مربوط به برتامه پزشک خانواده و تفکیک سایر داروها و اقلام پزشکی از جمله مکمل ها از سرانه دارو در مجموع سهم پزشک خانواده را می طلبد.
 • نظر به گسترش روز افزون برون سپاری و واگذاری داروخانه های بخش دولتی ،ضرورت استقرار سامانه جامع جهت کنترل و نظارت ارسالی این داروخانه ها به سطح اول و جلوگیری از حیف و میل و یا تخلفات احتمالی تهیه کنندگان این نرم افزار را به این وا داشت تا بر این مهم تاکید نموده وبا تدوین نرم افزار فعلی عمده دغدغه های پیش گفت را مرتفغ نمایند.

مجموعه عوامل به همراه کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و اثربخشی لازم برای بیماران باعث شد که همسو با سیاست های کشوری اقدام به تهیه نرم افزاری با قابلیت بالا نماید که در آن علاوه بر گنجایش پارامترهای تعداد ، ارزش ریالی ونظایر آن به مفاهیم مدیریتی مرتبط سلامت و شاخصهای نسخه نویسی و رعایت استانداردهای نسخ برای مجاب نمودن پزشکان خانواده شده است که در صورت عدم اجرا اعتبارات اختصاص یافته از سرانه بیمه روستایی برای واحد دارویی بیشتر از حد استاندارد (26 درصد) صورت می گرفت . بطوریکه پس از اجرای آن و استخراج اطلاعات و آنالیز آنها براحتی عملکرد هر یک از پزشکان در این راستا قابل ارزیابی و پایش بوده و در ضریب آنان نیز موثر بوده است و می توان در نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد که یکی از ارکان مهم مدیریت بهره وری درعلم مدیریت کلاسیک است استفاده نمود و فضای رقابتی سالم جهت بهبود وضعیت نسخه نویسی ، نگاه علمی به تشخیص و تجویز دارو و در نهایت صرفه جویی خردمندانه در مصرف دارو در کلان امر کنترل هزینه های دارویی را ایجاد نمود .
این فرایند ابتدا در مرکز بهداشت ارومیه اجرا گردید و بدلیل موفقیت آمیز بودن و کاهش حجم کاری کادر درگیر و امکان کنترل بهتر واحدهای ارائه کننده خدمات دارویی از شهریور سال 90 از این توانمندیها در بقیه مراکز بهداشت شهرستانهای استان نیز استفاده شد .
راهنمایی های لازم در خصوص چگونگی ورود نسخ و ارائه گزارش به مراکز بهداشت شهرستانها از طریق شرکت طیف گستر برابر توافق و قرارداد منعقده صورت می پذبرد.
به اذعان همکاران مدیریتی استفاده از مجموع گزارشات مالی و کارشناسی به دلیل بررسی عملکرد داروخانه ها ، امکان پذیر بودن بررسی و مقایسه عملکرد مراکز و پزشکان با یکدیگر از موفقیت های این نرم افزار می باشد .
ارائه پسخوراند به داروخانه های بخش خصوصی ، مراکز بهداشتی درمانی و پزشکان از مزایای دیگر ایـن برنامـه می باشد به طوری که بعد از اجرای این برنامه کسورات داروخانه های بخش خصوصی به حداقل رسیده و نرم افزار مورد نظر داروهای مشمول بیمه روستایی ،پروتکلی و داروهای خارج از لیست را براحتی تفکیک و گزارشهای مربوطه را ارائه می نماید .
شایسته بود هزینه های یک بازه زمانی معین بطور مقایسه ای پیش وپس از اجرای این نرم افزار  بازبینی  ومقایسه قرار می گرفت تا محاسن ومعایب آن بطور شفاف و ملموس تبیین گردد اما به لحاظ تغییرات در نوسانات بسیارشدید قیمت دارو در چند سالهء اخیر این امر با دشواریها و مشکلات عدیده ای مواجه بوده است.

تشکر و امتنان

لازم به ذکر است که شرکت طیف گستر در تمامی مراحل توسعه و تغییر نرم افزار از راهنمایی ها و مشاوره های جناب آقای دکتر منصور حدیدی کارشناس مسئول دارویی معاونت امور بهداشتی استان آذربایجان غربی بهره برده است. این شرکت ضمن تقدیر و تشکر از ایشان یاد آوری مینماید بدون حمایت های این بزرگوار و تحلیل دقیق ایشان از صورت مسئله و ارائه نیاز کاربری دقیق و سنجیده ، نرم افزار کنترل نسخ بیمه روستایی محصول این شرکت قطعاً نمی توانست بدین شکل و کیفیت عمل نماید.

ذیلاً خلاصه ای از سوابق کاری ایشان ارائه می گردد


Mansoor Hadidi

Address: Office of vice-chancellor to health affairs-
Beheshti Boulevard – Urmia –west Azerbaijan province -IRAN 
                                                                                                              
E.mail:Hadidi_88@yahoo.co.uk

     

Education:
 Doctorate in Pharmacy, Tabriz University of medical sciences, Tabriz-IRAN, 1989.   
                                              

Research:

 • Thesis
 • Hadid, Mansoor (1989):Formulation of vaginal cream containing sulfonamides.

 

 • Journal Articles
 • The moderating role of self-efficacy in relationship between occupational stress with organizational citizenship behavior and job satisfaction among faculty members of Urmia University of medical science(The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol 12(3), May, 2014). Zerat M, Hassani M, Rashidi A, Hadidi M , Piri M.

 

 • The role of histamin H, H2 and H3 receptors of ventral posteromedial nucleus of thalamus in modulation of trigeminal pain. ( European Journal of Pharmacology, 791(2016);696-702). Esmaeal Tamaddonfard, Amir Erfanparast, Hamid Ghasemi, Farzin Henareh-Chareh, Mansoor Hadidi, Navideh Mirzakhani, Sahar Seyedin, Mina Taati, Reza Salighedar, Sara Salimi, Farshad Safaei.

 

 • Congress papers
 • Hadidi,Mansoor (1989):Influence of nature of vehicle on stability of vaginal semisolid preparations on containing sulfonamids.(1st seminar of industrial pharmacy, 5-7 December, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran). Hasan-Zasdeh D, Hadidi M.
 • Hadidi,Mansor (2003):The promotion of rural health insurance processes in health care services through FOCUS PDCA methods.
 • Central alpha-2 adrenergic receptors involvement in crocin-induced antinociception in orofacial formalin pain in rats. ( 19th national and 7th international Biology Congress, 30 Aug - 1 Sep 2016, university of Tabriz, Iran ). Farzin Henareh-Chareh, Esmaeal Tamaddonfard, Amir Erfanparast, Mansoor Hadidi, Hamid Ghasemi, Sahar Seyedin.
 •  Effect of central adminstration of xylazine on formalin-induced orofacial pain in rats (19th national and 7th international Biology Congress, 30 Aug - 1 Sep 2016, university of Tabriz, Iran). Sahar Seyedin, Farzin Henareh-Chareh, Esmaeal Tamaddonfard, Amir Erfanparast, Mansoor Hadidi, Hamid Ghasemi
 • Authorship
 • Medicinal information book in family doctor program, Dr. Mansoor Hadidi, Dr. Touraj Baniadam, Dr. Hamodollah Sharifi. Andisherafi publication. 2016 

 

Current liabilities:

 • Stockhoder and CEO of Sepid Zarrin Aria Company (mushroom farm)
 • Founder and manager of private druge store named Dr.Hadidi
 • Logistical manager of medicine in vice-chancelor of health affair, West Azerbaijan, Iran

 

Experiences:

 • Membership in the council of medical programming network, 1998-2004,Tehran-IRAN.

Achievements:

 • Giving an essay in the first seminar of industrial pharmacy, 1989 ,Tehran-IRAN.
 • Selected by the ministry of health , treatment and medical education to be a membership in the council of medicinal programming network , 1998-2004,Tehran-IRAN.
 • Receiving a persuasive from the ministry of health, treatment and medical education for promoting the quality of medical services, 1999 , Tehran-IRAN.
 • Receiving a persuasive from the ministry of health, treatment and medical education in order to make medical care system dynamic, 2003,  Tehran-IRAN.

 

 

 Language:

 Azerbaijan (Excellent, my parents are from west Azerbaijan),  
Persian (Excellent),
English (moderate)

Personality (interests and hobbies):
Traveling, Tennis
  
 SKILLS:
- Proficiency& international computer driver license (information technology basic, windows, word, excel, power point, access, internet)

خلاصه وضعیت
آمار بازدید ها
امروز
کل بازدیدها
بازدیدهای روزانه
کاربران آنلاین
شناسه شما
بیشترین بازدید
تاریخ
بیشترین آنلاین
تاریخ
کلیه حقوق این سایت متعلق به  شرکت طیف گستر ارومیه می باشد- نسخه 1.9 زمستان 94